Intencje Mszy Świętych 5-11 marca 2018 roku

 Poniedziałek 05.03.  7.00 1. + CZESŁAWA KUCHARSKIEGO

18.00 1. +DANUTĘ GRUDZIŃSKĄ

 Wtorek 06.03.  7.00 1. + CZESŁAWA KUCHARSKIEGO

18.00 1. + ZBIGNIEWA NOWAKOWSKIEGO (1r.śm.)

 Środa 07.03.  7.00 1.+ CZESŁAWA KUCHARSKIEGO

18.00 1. + WŁADYSŁAWĘ ZABOROWSKIEGO

 Czwartek 08.03.  7.00 1. + JÓZEFA KOSTRZEWĘ (1r.śm.)

18.00 1. DZIĘKCZYNNA ZA ŁASKĘ ZDROWIA I O BŁOGOSŁA-
WIEŃSTWO DLA OSÓB WSPIERAJĄCYCH MODLITWĄ

 Piątek 09.03.  7.00 1. + JADWIGĘ ZDYB

18.00 1. NOWENNA

 Sobota 10.03.  7.00 1. + MARIANNĘ NOGAJ

18.00 1. + TERESĘ MUSZYŃSKĄ (3r.śm.)

 Niedziela 11.03.IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  8.00 1. + ZDZISŁAWĘ I STANISŁAWA FRONTCZAKA

9.30 1. + STANISŁAWA CHOJNACKIEGO
11.00 1. + ZYTĘ WÓJCIK
12.30 1. ZA PARAFIAN

17.00 GORZKIE ŻALE

17.30 1. RÓŻAŃCOWA