NIEDZIELA III WIELKANOCNA 15.04.2017

1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna X. Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Zachęcamy do codziennej lektury Pisma Świętego indywidualnie oraz w naszych rodzinach.
2. W zakrystii do odbioru są zdjęcia z uroczystości bierzmowania.
3. Dziś po Mszy św. popołudniowej modlitwy za przyczyną św. o. Pio.
4. Ministranci wyrażają wdzięczność za datki na zakup nowych strojów do służby przy ołtarzu.
5. Biuro parafialne w nadchodzącym tygodniu czynne będzie w poniedziałek, środę i piątek w godz. 16:00-17:30.
6. Próba scholii w piątek o godz. 16:00.
7. Za tydzień przeżywać będziemy Światowy Dzień Modlitw o Powołania. W szczególniejszy sposób będziemy się modlić o nowe, święte powołania do kapłaństwa.
8. Ważnym wydarzeniem-w Nadzwyczajnym Roku św. Józefa Kaliskiego-będzie piesza pielgrzymka z naszej parafii do Narodowego Sanktuarium w sobotę 19 maja. Już teraz tak zaplanujmy ten dzień, by uczestniczyć w parafialnym zawierzeniu się Patronowi Miasta i Diecezji.
9. Do nabycia jest jeszcze Opiekun oraz Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny.
10. Prosimy potwierdzać zarezerwowane terminy intencji Mszy św. min. 2 tygodnie przed ich odprawieniem. Sprawdzajmy także na wywieszce w gablocie poprawność wypisanych intencji.