NIEDZIELA II OKRESU ZWYKŁEGO 20.01.2019

NIEDZIELA II OKRESU ZWYKŁEGO 20.01.2019

1. Przeżywamy kolejne dni Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.
2. Bóg zapłać za ofiary złożone w minioną niedzielę na cele inwestycyjne w parafii (3.649,84PLN).
3. Dziękujemy Wspólnocie Żywego Różańca za ofiarę w kwocie 500,00 PLN na rzecz zaplanowanych inwestycji w parafii.
4. Zawsze w modlitwie pamiętajmy o naszych babciach i dziadkach, a szczególniejszą okazją niech będzie Dzień Babci (21 stycznia) i Dzień Dziadka (22 stycznia).
5. Dziś po popołudniowej Mszy św. modlitwy za przyczyną św. o. Pio.
6. Od poniedziałku do czwartku Msze św. w naszym kościele tylko rano o godz. 7.00.
7. Kancelaria parafialna czynna od poniedziałku do piątku bezpośrednio po Mszach św. o godz. 7.00.

8. Plan kolędy:
poniedziałek od godz. 14.00
ul. Zjazd [od Stawiszyńskiej] i ul. Kręta w str. ul. Szerokiej bez bloku nad apteką
wtorek od godz. 14.00
ul. Kątna [od str. ul. Zjazd]
Bardzo prosimy, by w dniu kolędowania uchylić furtki wejściowe do swoich posesji.
9. Już dziś możemy zgłaszać tzw. kolędę uzupełniającą. Kapłan w uzgodnionym terminie uda się, aby poświęcić domy oraz pobłogosławić rodziny nieobecne w wyznaczonym czasie odwiedzin duszpasterskich.

10. Modlitwy o pokój w piątek 25 stycznia po wieczornym nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego.
11. Za tydzień o godz. 1600 spotkanie Apostolatu Maryjnego.
12. Polecamy prasę katolicką (Opiekun, Gość Niedzielny).
13. Ośrodek Krzewienia Duchowej Adopcji już dziś zaprasza do włączenia się modlitewną akcję w intencji dzieci nienarodzonych, która rozpocznie się w sobotę 2 lutego.
14. Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas 6, 7 i 8 w niedzielę 3 lutego po Mszy św. o godz. 9.30.
15. Wspólnota Emmanuel organizuje cykl trzech weekendowych spotkań rekolekcyjnych. Szczegóły na plakacie.
16. Pielgrzymka Jubilatów do św. Józefa, którzy w roku 2019 obchodzić będą 50 lub 25 rocznicę pożycia małżeńskiego, odbędzie się 13 września br. Dostojnych Jubilatów prosimy zgłaszać w zakrystii (z podaniem adresu na który ma być wysłane specjalne zaproszenie).
17. Z naszej wspólnoty w minionym tygodniu pożegnaliśmy †Jana Raczek z ul. Partyzantów, † Tadeusza Bury z ul. Karłowicza i † Andrzej Troneczek z ul. Fredry. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.