Schola dziecięca

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci do śpiewania w naszej scholi dziecięcej. Próby pod opieką Pani Anity w każdy piątek o godzinie 16.00 w salce Maryjnej.