SKAUCI EUROPY

Króluj nam Chryste!

Przychodzę z propozycją, na którą być może wielu z Państwa oczekiwało.
Mam na myśli zarówno tych, którzy chcieliby, aby ich dziecko oderwało się od komputera i znalazło dobre środowisko, jak i tych, którzy rozpoznają wezwanie do oddania kawałka siebie w darze innym. Tą propozycją jest skauting katolicki realizowany przez Skautów Europy (dawniej: Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego “Zawisza”). Myślę, że wielu młodym moglibyśmy pomóc oferując im skauting. Jednak nie sposób do nich dotrzeć bez pomocy osób na miejscu. Stąd kieruję do Państwa kilka słów o skautingu i zaproszenie do współpracy. Zaproszenie skierowane zarówno do wszystkich posiadających dzieci mogące dołączyć do skautingu, jak i tych chcących pomóc, choćby posyłając informację dalej.

Zatem:

 1. Jak skauting wygląda w praktyce?
 2. Dlaczego skauting jest taki cenny?
 3. Jak założyć Skautów Europy w swojej parafii?

  strona: www.skauci-europy.pl

YouTube: www.youtube.com/channel/UCUZj-HaUUatVLVJKWMKBAbw
film z Wielkich Harców Majowych: https://youtu.be/hGvzXB4p17A

Facebook: www.facebook.com/skauci.europy/   oraz www.facebook.com/skaucitrojmiasto/

JAK SKAUTING WYGLĄDA W PRAKTYCE
Wszystkie nasze działania prowadzimy w jednostkach oddzielnych dla dziewcząt i chłopców funkcjonujących w ramach trzech gałęzi wiekowych: wilczków (9-12 lat), harcerzy (12-17 lat) oraz wędrowników/przewodniczek (17 lat wzwyż).

Wilczki (9-12 lat)
linki do filmów: dziewczynkichłopcy; obóz wilczków
Wilczki działają w Gromadzie – czyli grupie do dwudziestu dzieciaków dowodzonej przez pełnoletniego szefa – Akelę. Spotykają się na świeżym powietrzu co drugą sobotę na ok 3 godziny. Dwa lub trzy razy w ciągu roku wyjeżdżają na kilka dni pod namioty. Czas ten spędzają głównie na grach w fabule Księgi Dżungli, zabawie, majsterkowaniu i wykonywaniu indywidualnych zadań. Uczą się żyć z innymi, dzięki temu przezwyciężają dziecięcy egoizm. Nabywają dobrych nawyków. Uczą się żyć według Prawa Gromady. Przeżywają radość dziecięcej wiary.

Harcerze/Harcerki (12-17 lat)
linki do filmów: obóz harcerek;  obóz harcerzy; obóz harcerzy 2; Zlot Zastępowych
Młodzi w tym wieku są podzieleni na zastępy – grupki od 7 do 9 osób. Kilka zastępów razem tworzy drużynę dowodzoną przez pełnoletniego opiekuna – drużynowego. Zastęp odpowiada bandzie podwórkowej – grupie chłopaków albo dziewczyn, których celem jest przeżywanie przygód i wspólne wyczyny. Aby móc swobodnie realizować swoje pomysły, ale również by otrzymać realną odpowiedzialność, zastęp jest całkowicie samodzielny. Zastępowi przewodzi jeden z harcerzy (zastępowy) i pod jego wodzą zastęp spotyka się co tydzień (lub co dwa) na zbiórce. Program zbiórki harcerze przygotowują sami, przy wsparciu drużynowego. Realizują wyczyny oraz trenują, by przygotować się do gier i wyczynów na wyjazdach. Pracę dodatkowo napędza rywalizacja. W przygotowania angażuje się każdy z nich, ponieważ każdy posiada własny zakres odpowiedzialności – czyli funkcję. Wszystkie zastępy trzy razy w ciągu roku wyjeżdżają na biwak, a latem na kilkunastodniowy obóz, który jest zwieńczeniem całego roku pracy i największą przygodą w ciągu roku. Harcerze uczą się brać życie w swoje ręce (kreują własny zastęp), biorą odpowiedzialność, trenują różne umiejętności, z łaską Bożą starają się wypełnić Przyrzeczenie Harcerskie.

Wędrownicy/Przewodniczki (17+ lat)
link do filmu: Święty Krzyż
Tak jak hasłem wilczków jest zabawa, a harcerzy gra, tak hasłem wędrowników jest służba i przygoda. Wędrownicy i przewodniczki przeżywają przygodę przede wszystkim na szlaku – w czasie wędrówek, spływów, wypraw… Dodatkowo stopniowo angażują się w służbę – służbę młodszym w ramach Stowarzyszenia, lub służbę potrzebującym poza nim. Poza tym dostają wsparcie w formacji osobistej – zarówno tej duchowej, jak i tej czysto ludzkiej. Dążą do Wymarszu Wędrownika  (wędrownicy) lub Fiat (dziewczęta) – czyli momentu ponownego świadomego przyjęcia ideału harcerskiego za swój na progu dorosłego życia. Innymi słowy celem skautingu jest to, by z niego wyjść – aby bogatszym w niezapomniane wspomnienia oraz wytrenowane wnętrze wejść odważnie w dorosłość.
Wbrew pozorom kręgi i ogniska nie są wyłącznie dla “absolwentów drużyny harcerskiej” – jest w naszym ruchu wielu, którzy rozpoczęli swoją przygodę ze skautingiem właśnie od wędrowniczego szlaku.

DLACZEGO SKAUTING JEST TAK CENNY?
Skauting: wszechstronny trening
//5 celów – filmik wykonany przez jednego z harcerzy
Jako wychowawcy staramy się, aby nasi podopieczni wzrastali we wszystkich sferach życia. Jak napisał św. Jan Paweł II “Doświadczenie skautingu, jako szczególna droga duchowego wzrostu ma wielką wartość, bowiem umożliwia integralne wychowywanie osoby”. A więc nie ograniczamy się do roli towarzystwa gimnastycznego, kółka zainteresowań, grupy modlitewnej, organizatora wypoczynku… lecz w myśl pięciu Celów Skautingu staramy się rozwijać wszechstronnie: charakter, zmysł praktyczny, poznanie Boga, tężyzna fizyczna oraz odruch służby.
Co więcej wychowujemy w działaniu – zamiast kazań i dobrych rad proponujemy chłopakom i dziewczętom “ćwiczenia” pozwalające im trenować ich wewnętrzne mięśnie – jak na siłowni! Zatem uczymy odpowiedzialności i dbania o swoje otoczenie powierzając harcerzom samodzielne obozowisko. Kształcimy poczucie konsekwencji jadąc do lasu, gdzie jeżeli nie zabezpieczą przed deszczem chrustu, to obiad zjedzą na zimno. Pomagamy wyzbyć się dziecięcego egoizmu pozwalając żyć w małej grupie o stałym składzie, w której trzeba nauczyć się dogadywać. Stwarzamy sytuacje, w których młodzi otrzymują realną odpowiedzialność.
Przez sześć lat pracy z chłopakami widzę, że te “ćwiczenia” przynoszą konkretne efekty.

Skauting: przygoda, naturalny świat młodych
W skautingu do niczego nie zmuszamy… bo nie musimy! Jak wspomniałem, formujemy przez działanie – działanie które jest prawdziwą przygodą. Co więcej nasza metoda jest oparta o obserwacje naturalnych skłonności chłopaków i dziewczyn. Pozwalamy im zajmować się rzeczami, które (przynajmniej przed erą wirtualnej rzeczywistości) zawsze były naturalne dla danego wieku, ale w zintesyfikowanej i przesyconej ideałem formie: bawią się, tworzą bandy, rywalizują, marzą… Staramy się również angażować harcerzy we współtworzenie tej przygody, aby utworzyć przestrzeń do realizacji marzeń i rozwijania talentów. Obdarzamy odpowiedzialnością, co odpowiada młodzieńczej potrzebie bycia traktowanym poważnie i szlifuje charakter. Dzięki temu nie musimy wychowywać “pod przymusem” – młodzi sami chcą “robić skauting”. I za każdym razem robią go po swojemu!

Skauting: dzieło ewangelizacji
Metoda skautowa posiada wiele narzędzi pomagających młodym poznawać Boga i uczyć się odpowiadać na Jego wolę. W ten sposób służba w skautingu staje się jedną z dróg ewangelizacji. Wychowanie do wiary przejawia przede wszystkim poprzez:
(1) przeżywanie wiary w codzienności – codzienna modlitwa, świadectwo codziennego życia świeckich, obecność duszpasterza na obozie…
(2) obecność Boga na progu każdego etapu życia – najważniejszym obrzędom towarzyszy błogosławieństwo, Przyrzeczenie jest składane “na mój honor z łaską Bożą”, podjęcie służby poprzedzone osobistą modlitwą i “rekolekcjami w drodze”. Harcerze widzą, że Bóg towarzyszy im w kolejnych etapach życia i wchodzą w te etapy wraz z Nim, coraz świadomiej pytając się Go o zdanie
(3) stopniowe wprowadzenie w modlitwę Słowem Bożym – od rozmów z duszpasterzem, przez wspólną rozmowę o Ewangelii, aż po osobiste rozważanie
(4) poznawanie wiary – w ramach sprawności, stopni oraz działań rocznych
(5) opiekę duszpasterską
Zapewne dla wielu przypisanie skautingowi roli apostolskiej wydaje się wyolbrzymieniem. Ale jeżeli spojrzymy na sytuację np we Francji… kilka lat temu okazało się, że ponad połowa francuskich księży pochodzi ze Skautów Europy! Jednocześnie wielu harcerzy śmiało mówi, że dzięki skautingowi pozostali w Kościele. Pokazuje to skalę możliwości jakie daje skauting.

Skauting: Europejskie korzenie
Słowo Europa w naszej nazwie nie odnosi się do żadnej organizacji gospodarczej lub politycznej. Nasi twórcy – młodzi drużynowi z lat 50-tych – szukali metody, aby nie dopuścić do kolejnej wojny. I znaleźli ją w tworzeniu braterstwa opartego na wspólnym korzeniu – chrześcijaństwie i kulturze europejskiej. Zatem staramy się powracać do tych korzeni oraz rozciągać nici przyjaźni między konkretnymi skautami z różnych krajów.

JAK ZAŁOŻYĆ SKAUTÓW EUROPY w swojej parafii?
1. Samodzielny zastęp
Aby powstał zastęp harcerzy starczy zebrać minimum sześciu chętnych chłopców/dziewcząt w wieku 12-17 lat. Wówczas szef Sieci Samodzielnych Zastępów  przeprowadza pierwszą zbiórkę i bierze zastęp pod swoje skrzydła. Zastęp uczestniczy w życiu Sieci – wyjazdach, obozach – tak jak każdy normalny zastęp. W ten sposób młodzi tworzą pierwszy bastion skautingu.

 1. Gromada wilczków
  Aby utworzyć gromadę potrzeba minimum 2 pełnoletnich chętnych założyć mundur i zaangażować się w prowadzenie gromady. Ideałem jest, by jednostki prowadzili licealiści, studenci lub młodzi pracujący. Jednakże w sytuacji powstających środowisk misję tworzenia gromady możemy również powierzyć w ręce dorosłych – ojców i matek gotowych podjąć służbę. Takim chętnym zapewniamy szkolenie (dopasowujemy indywidualnie – weekendowe lub tygodniowe) oraz wsparcie w postaci scenariuszy zbiórek na czas rozruchu gromady oraz doradztwo doświadczonego szefa.
 2. Wędrownicy/przewodniczki
  Nie każdy młody mający więcej niż 17 lat musi od razu angażować się jako szef. Może również dołączyć do kręgu wędrowniczego / ogniska przewodniczek i razem z nimi uczestniczyć w wędrówkach i innych wydarzeniach – niezależnie od miejsca w którym mieszka. Może również bez żadnych zobowiązań pojechać na wędrówkę, by nam się przyjrzeć – zapraszamy do kontaktu 🙂
 3. Wsparcie spoza Stowarzyszenia
  Istnieje również duża przestrzeń dla osób, które nie chcą osobiście dołączać do ruchu, jednak chciałyby nas wesprzeć. W tym:
  – przekazywanie informacji o skautingu potencjalnym zainteresowanym: “poczta pantoflowa”, mailing, plakaty…
  – pomoc w szukaniu wejść do potencjalnych miejsc naborowych: rozmowa z proboszczem, dyrektorem szkoły, kierownikiem duszpasterstwa akademickiego, animatorem wspólnoty, z mediami…
  – pomoc logistyczna, pomoc na miejscu: pośredniczenie w kontaktach z parafią, koordynacja lokalnego środowiska, pomoc przy organizacji wydarzeń lokalnychJeśli ktoś z Państwa rozpoznaje wezwanie, by wesprzeć to dzieło, chciałby posłać swoje dziecko lub po prostu dowiedzieć się więcej – prosimy o kontakt.
  Chłopcy chętni dołączyć do wilczków niech się kierują bezpośrednio do gdańskiego Akeli: tel: 691-751-207. Wszystkich pozostałych prosimy o kontakt ze mną.

Ignacy Piszczek
szef Centrum Rozwoju Skautów Europy

tel: 784-538-290
mail: piszczekignacy@gmail.com

www.skauci-europy.pl

PLAKAT