Biskup Leon Dubrawski na Majkowie

Wyjątkowym gościem parafii pw. NMP Królowej Polski w Kaliszu był bp ordynariusz Leon Dubrawski z Diecezji Kamieńsko- Podolskiej, który w niedzielę 26.01.2020 r. odprawił na Majkowie Mszę św. i wygłosi kazanie. Kamieniec Podolski od ponad 25 lat jest miastem partnerskim Kalisza, zatem wśród przybyłych gości był także Prezydent Kalisza Pan Krystian Kinastowski. Proboszcz parafii witając dostojnego gościa powiedział,  że na kartach Trylogii odnaleźć możemy ponadczasowe  przesłania dla nas współczesnych i zacytował słowa Zagłoby, które odnoszą się właśnie do Kamieńca: „Nieraz już poganie gryźli te mury i zawsze połamali sobie na nich zęby!”. W nawiązaniu do nich poprosił: „Módl się za nas Ojcze Biskupie, by wszelkiego rodzaju pogaństwo nie przemogło najstarszego Miasta w Polsce”. Biskup Leon w kazaniu odwołał się do doświadczenia wiary, którą wyniósł ze swojego domu rodzinnego, przywołał bardzo ciężkie czasy reżimu komunistycznego, ale dzielił się także radością z żywego Kościoła, któremu dane mu jest przewodzić. Prezydent Kalisza dziękując za wizytę biskupa Leona w Kaliszu najpierw odwołał się do wizyty jaką 3 miesiące temu złożyła delegacja z naszego miasta w Kamieńcu, a potem zapewnił o braterstwie, które pielęgnowane jest także przez Kaliszan. Po błogosławieństwie biskup zachęcił zgromadzonych wiernych, by zostali jeszcze w kościele, aby wspólnie kolędować. Okazało się, że Pasterz Kamieńsko-Podolski doskonale zna słowa wszystkich polskich kolęd, ale niestety temu wyzwaniu nie byli w stanie sprostać wszyscy parafianie. Zawstydził nas ks. biskup swoim kolejnym świadectwem, bo on już czasach dziecięcych uwielbiał kolędy, a śpiewać je można w domu cicho, by przypadkiem ktoś nie usłyszał, bo mógłby to donieść władzom ludowym. W rodzinach o polskich korzeniach kolędy śpiewało się nie tylko w Wigilię, ale przez cały okres Bożego Narodzenia. Tak pielęgnowano nie tylko religie katolicką, ale polski język i tożsamość narodową. Po Eucharystii ks. biskup udał się do bram Narodowego Sanktuarium św. Józefa, by przemożnemu Patronowi, który w Kaliszu wysłuchuje wielu próśb, powierzyć wszystkie zmagania swojej diecezji, a zwłaszcza te z ratowaniem zabytkowych obiektów, które właśnie teraz oddano Kościołowi. Jako Wspólnota Parafialna jesteśmy wdzięczni ks. wikariuszowi Szymonowi, który poczynił tyle starań, aby biskup z partnerskiego miasta dotarł na Majków.

Parafianka Halina Kolinka