Obostrzenia związane ze zgromadzeniami liturgicznymi…

Władze państwowe przedłużyły do 19 kwietnia br. obostrzenia związane ze zgromadzeniami liturgicznymi mające zapobiegać rozprzestrzenianiu się epidemii COVID19. Dotychczas obowiązujące zasady – limit 5 osób oprócz sprawujących obrzędy – dotyczą również uczestnictwa w Mszach lub pogrzebach. Duszpasterze są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania postanowień władz państwowych oraz wydawanych w związku z tym zarządzeń Biskupa Kaliskiego.

Biskup Kaliski w związku z trwającym stanem epidemii, zgodnie z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedzielę i uroczystości nakazanej do odwołania wszystkim wiernym Diecezji Kaliskiej oraz wszystkim osobom przebywającym na jej terenie.