HISTORYCZNE MEANDRY HARCERSTWA

Zapraszamy Państwa do wysłuchania rozmowy z ks. Piotrem Szkudlarkiem proboszczem parafii NMP Królowej Polski, który jest także diecezjalnym duszpasterzem harcerek i harcerzy.

W dniu 1 sierpnia, w którym zawsze wspominamy naszą historię, proponujemy skupić uwagę na tym wspaniałym ruchu i idei wychowania „młodych przez młodych” w duchu umiłowania Boga i Ojczyzny.

Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej 103.1 FM

ASpekty codzienności – Historyczne meandry harcerstwa polskiego – rozmowa z ks Piotrem Szkudlarkiem – 1 sierpnia 2016 r. – godzina 17:25.