Wakacyjny porządek Mszy Świętych


N i e d z i e l a

8.00; 9.30; 11.00


D z i e ń  p o w s z e d n i

18.00*

*Kancelaria czynna po wieczornej Mszy Świętej