Pierwsza Komunia Święta – kwestie organizacyjne

W odpowiedzi na pytania dotyczące I Komunii św. dzieci w trybie indywidualnym lub ewentualnie w mniejszych grupach (w związku z przeciągającą się pandemią i ograniczeniami, co do osób mogących przebywać w świątyniach) informujemy, że bierzemy taką ewentualność pod uwagę. Dzieci mogłyby wtedy przystąpić do I Komunii św. w dwóch, a nawet w trzech grupach. W grę zatem wchodzić może sobota i Msza św. o godz. 11.00 oraz niedziela i Msze św. o godz. 11.00 i 12.30. Póki co jednak żywimy nadzieję, że pod koniec maja 2021 nie będzie już obostrzeń i tym samym niebezpieczeństwa na zarażenie się koronawirusem.

Stan pandemii sprawił, iż nie mamy możliwości spotkać się osobiście – nie możemy bowiem nikogo zobligować, by stawił się w kościele, albowiem udzielane dyspensy świadczą, iż jako pasterze szanujemy obawy tak wielu osób o możliwość zarażenia się COVID-19. Pozostaje zatem forma przekazu pisemnego.

Drodzy Rodzice!

Zbliża się czas I Komunii św. waszych dzieci. Oprócz przygotowania duchowego, które jest najważniejsze (łącznie z formacją i pogłębianiem wiary), przed nam jawią się też pewne zadania organizacyjne. Na obecną chwilę należy wybrać zakład krawiecki, który zajmie się przygotowaniem alb. Rzecz jasna alba-będąca strojem liturgicznym może być również odkupiona od kogoś, kto I Komunię św. miał w latach ubiegłych lub wypożyczona. Z tego właśnie względu kładziemy nacisk, by dzieci ten sakrament przyjmowały w albach.

Kolejna kwestia to zakup książeczek, medalików oraz pamiątek (obrazków) komunijnych. Co do medalików to utrzymujemy propozycję z lat poprzednich, by dziecko mogło mieć medalik, który dajmy na to już otrzymało w prezencie lub sami wybiorą go najbliżsi. Co do książeczek i obrazków niech zadecyduje o doborze najodpowiedniejszych Rada Rodziców. Ze swej strony radzimy, by do książeczki załączono indeks pierwszopiątkowy.

Najodpowiedniejszym czasem poświęcenia książeczek i medalików będzie początek maja. Mamy bowiem nadzieję, iż w związku z rozpoczętymi szczepieniami nie będziemy już zobligowani takim rygorem epidemiologicznym.

Rodzicom pozostawiamy decyzję o wyborze fotografa. Nie będzie bowiem możliwości, by ktokolwiek mógł mieć fotografa tylko do swojej dyspozycji.

Temat wiążący się z dekoracją, czy darem ołtarza, możemy zostawić do omówienia w późniejszym czasie.

Wzorem lat ubiegłych prosimy, by ukonstytuowała się  Rada Rodziców z jej przewodniczącym. Funkcja przewodniczącego jest o tyle istotna, gdyż do właśnie on kontaktuje się chociażby z proboszczem w celu przedłożenia wszelkich propozycji i ustaleń.

Na uwadze trzeba mieć  też fakt, iż w gronie dzieci przygotowujących się do I Komunii św. są uczniowie i różnych szkół, nie tylko naszej majkowskiej podstawówki.

Przed nami czas Wielkiego Postu, a ten wpisane są także rekolekcje szkolne (zasadniczo odbywać się będą one online). W miarę możliwości prosimy także, by w raz z dziećmi wziąć udział w nabożeństwach pasyjnych. W indeksach dzieci maja rubryki do podpisu. Udział w nabożeństwach przez media potwierdzają wpisem rodzice.

                                                                                                                                         Szczęść Boże!

                                                                                                                                    WASI DUSZPASTERZE