I Komunia święta w dniu 30 maja 2021 roku

Dzieci w naszej parafii (zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami) przystąpią do I Komunii św. w dwóch grupach na Mszach św. o godz. 11.00 oraz o godz. 13.00. Spowiedź dla dzieci z grupy I. będzie w sobotę 29 maja o godz. 9.00. Tegoż samego dnia będzie także spowiedź dla dzieci z grupy II. o godz. 11.00 W związku z zaleceniem (które obowiązywać będzie od dnia 4 maja) w kościele będzie mogła przebywać 1 osoba na 15 m2, zatem w uroczystości uczestniczyć będą jedynie rodzice. Zasadniczo podczas I Komunii św. Jezus Eucharystyczny winien być przyjmowany w postawie klęczącej do ust, ale z uwagi na uzasadnione obawy o zdrowie dzieci, możliwe będzie przyjęcie Pana Jezusa na dłonie. Już teraz prosimy rodziców, by przekazali swym pociechom (a nawet przećwiczyli) jak to uczynić. Przed I Komunią świętą przewidujemy jedną próbę obejmującą spowiedź (o jej przeprowadzenie prosimy katechetę ks. Szymona) oraz jedną próbę przebiegu uroczystości niedzielnej (ta będzie w dniu spowiedzi). Poświęcenie książeczek, medalików i obrazków komunijnych będzie w dniu I Komunii św.