Historia majkowskiej grupy pielgrzymkowej

Pierwsza grupa pielgrzymkowa z Majkowa (samodzielna) wyszła w sierpniu 1986 roku. Była to grupa fioletowa (niektórzy mówili, że buraczkowa, ale na grubę błękitną też mówili, że jest turkusowa) pod przewodnictwem ks. proboszcza Andrzeja Gawła. Rok i dwa lata później pod opieką ks. Zygmunta Majdzińskiego mieszkańcy Majkowa wyruszyli jeszcze liczniej na pielgrzymkowy szlak. W sumie szło prawie 300 osób w tej grupie. Dodatkowo do naszej grupy dołączały się grupy z Błaszek, Rychnowa i z Konina (skąd pochodził ks. Majdziński). Jak pamiętają starsi, były to lata nienajweselsze, ale wszystko miało się ku “dobremu”. I tak Majków szedł wypraszać za pośrednictwem Królowej Polski łaski dla swoich parafian i bliskich. W 1987 roku najstarsza pielgrzymka w Polsce (kaliska oczywiście) obchodziła swój jubileusz 350-lecia. Wierną kopię obrazu z Jasnej Góry namalowała w 1987 roku p. Anna Maria Torwit z Torunia. Obraz został zaniesiony przez pielgrzymów do Częstochowy i tam, 15 sierpnia 1987 roku Prymas Polski Kardynał Józef Glemp dokonał aktu poświęcenia obrazu. Dzisiaj ten obraz zdobi ołtarz Matki Bożej Częstochowskiej w naszej świątyni. W tymże właśnie roku w Polsce odbywał się Kongres Eucharystyczny i Jan Paweł II przyjechał ze “Słowem Bożym” do Ojczyzny. Te pielgrzymki miały wyjątkowy charakter, to był “głos Narodu”, który domagał się Wolności i Prawdy. Dlatego niech nikogo nie dziwi, że pielgrzymi zabierali z domu puszki z konserwami, bo po drodze nie można było nic kupić. Mięso, jak większość dóbr doczesnych w tych czasach, było dostępne tylko na kartki racjonowane przez PRL. Możemy być dumni, że mieliśmy swoich tam przedstawicieli, którzy z myślą o nas szli tworząc historię. Rok w rok od tego czasu, z Majkowa wyruszała liczna grupa pielgrzymów. Nie udało się zawsze występować pod nazwą rodzimej parafii, ale przecież to nie to jest najważniejsze. Często z grupą konińską, czasem z grupą z parafii Miłosierdzia Bożego wędrowali majkowscy pielgrzymi do Matki Bożej Częstochowskiej. Grupy prowadzili ks. Piotr Nowak, później ks. Marek Kozica, a przed powstaniem Grupy Błękitnej – ks. Andrzej Klimek. Grupa Błękitna jest kontynuacją tej pięknej historii, która nie pozwoli nam zapomnieć o trudach tamtych lat. Grupa Błękitna wyruszyła po raz pierwszy w 1997 roku jako samodzielna grupa pielgrzymki kaliskiej.