Sakrament Małżeństwa

Przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa

Nupturienci na samym wstępie przygotowań do sakramentu małżeństwa winni ustalić i zarezerwować termin ślubu.

Narzeczeni zobowiązani są odbyć kurs przedmałżeński oraz uczestniczyć w spotkaniach w Poradni Życia Małżeńskiego.

Nie później niż trzy miesiące przed terminem ślubu należy pobrać z USC dokumenty do ślubu konkordatowego. Jeśli ktoś jest ochrzczony poza naszą parafią, musi dostarczyć z parafii chrztu aktualną metrykę z adnotacją „do ślubu”. Obydwa dokumenty są ważne 6 miesiące.

Trzy miesiące przed zawarciem sakramentu małżeństwa nupturienci ustalają z kapłanem pierwsze spotkanie w celu spisania protokołu (zasadniczo poza godzinami otwarcia biura parafialnego). Przedkładają wtedy wszystkie dokumenty (łącznie z dokumentami tożsamości).

Drugie spotkanie z nupturientami w tygodniu przed ślubem narzeczeni ustalają bezpośrednio z księdzem, który będzie błogosławił sakramentalny związek małżeński.