Odwiedziny chorych

Co to jest Namaszczenie chorych?

Swoją troskę i miłość do chorych Jezus Chrystus zlecił swojemu Kościołowi.
“Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone” (Jk 5, 14-15).

Sakramentu chorych udziela się przez namaszczenie na czole i dłoniach olejem poświęconym przez biskupa w Wielki Czwartek oraz przez wymawianie słów: “Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego. Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie”.

Chory może kilkakrotnie w swym życiu przyjmować sakrament namaszczenia. Może on korzystać z tego sakramentu w przypadku każdej nowej choroby lub podczas tej samej, jeśli się ona pogłębia, a także w starości, która powoduje osłabienie. Dozwolone jest, a nawet wskazane przyjęcie sakramentu chorych przed trudną, poważną operacją.
Duszpasterze i rodzina mają obowiązek pomóc choremu przygotować się do przyjęcia łask sakramentu namaszczenia przez kształtowanie postawy współofiarowania się z Jezusem Bogu.

Ludziom odchodzącym z tego świata poza sakramentem namaszczenia chorych Kościół ofiarowuje Eucharystię jako wiatyk. Eucharystia bowiem jest zaczątkiem życia wiecznego i mocy zmartwychwstania. Jest ona sakramentem przejścia ze śmierci do życia, przejściem z ziemi do domu ojca.
Przygotowanie chorego, rodziny i miejsca jest istotnym elementem towarzyszącym samemu obrzędowi. Chorego (jeżeli jest w odpowiedniej kondycji) należy zapytać i zachęcić do przyjęcia sakramentu. Bliscy powinni uczestniczyć czynnie w obrzędzie towarzysząc choremu przez modlitwę i obecność. Należy przygotować odpowiednio godne miejsce dla odłożenia Najświętszego Sakramentu i poświęconego oleju, np. stolik nakryty białym obrusem, a na nim krzyż i zapalone świece.

Odwiedziny chorych w naszej parafii mają miejsce w każdy pierwszy piątek miesiąca  oraz pierwszą sobotę miesiąca. Księża rozpoczynają tę posługę od godziny 8.00. Wszystkich kolejnych chorych nie zgłoszonych jeszcze w parafii, a pragnących takich regularnych odwiedzin należy wcześniej zgłosić w kancelarii, lub telefonicznie.