Różaniec Rodziców za Dzieci

Różaniec Rodziców za dzieci polega na przynależności do grupy składającej się z 20 osób zwanej Różą. Każda z osób odmawia powierzoną 10 -tkę Różańca Świętego. W ramach Róży, do której należymy modlimy się za nasze dzieci i za wszystkie inne dzieci, nad którymi w jakieś mierze roztaczamy opiekę, tj. za naszych chrześniaków, za dzieci z duchowej adopcji i na odległość, za współmałżonków naszych dzieci.

Modlitwą obejmujemy także nasze zmarłe dzieci kierując do Miłosiernego Boga intencję, aby mogły Go oglądać twarzą w twarz w niebie.

Codziennie za nasze dzieci zostaje odmówiony cały różaniec / wszystkie tajemnice różańcowe: radosne, światła, bolesne i chwalebne. Oprócz każdego z nas codziennie 19 innych osób należących do tej samej Róży modli się za nasze dziecko/dzieci. 

Przystępując do udziału w modlitwie w ramach Róży Różańcowej pierwszego dnia odmawiamy Akt Zawierzenia i ponawiamy go w dniu 8 grudnia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny łącząc się tym samym duchowo ze wszystkimi rodzicami modlącymi w Różach Różańca Rodziców za dzieci na całym świecie. Zmiana tajemnic następuje każdego pierwszego dnia miesiąca – przesuwamy się o jedną tajemnicę do przodu według kolejności ustalonej w harmonogramie. Osoba, która odmawia pierwszą tajemnicę radosną – również odmawia wstępne modlitwy, tj. Wierzę w Boga, Ojcze nasz, 3x Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu.

 

Róża dokonała aktu zawierzenia w niedzielę Miłosierdzia Bożego 24.04.2022. Patronką Róży jest Św. Rita.