L e k t o r k i

Materiały dla lektorek na najbliższy tydzieńPOBIERZ

File name : 29.05-05.06.pdf

  • Dyżur – (obecność lub pełnienie funkcji śpiew psalmu lub czytanie Pisma Świętego) cotygodniowy dyżur na jednej Mszy Świętej godz. o 7.00 (2 pkt.) lub 18.00 (1 pkt.). Dotyczy on zakresu dni od poniedziałku do soboty. Ponadto jeden dyżur na Mszy Świętej Niedzielnej lub w święto obowiązkowe na wybranej przez siebie godzinie (8.00; 9.30; 11.00; 17.00)

  • Kariera – za każdy dyżur przysługuje jeden punkt, natomiast za dodatkowe aktywności dwa punkty (Droga Krzyżowa, Różaniec, Roraty, Majowe, Gorzkie Żale itp.). Za nieobowiązkowy dyżur podczas wakacji lub ferii lektorka otrzymuje dwa punkty. Punkty są sumowane i podlegają gratyfikacji pod koniec roku szkolnego.

    Z biegiem czasu przewidziane są nominacje z tytułu osiągnięć oraz odbytego stażu Służby Liturgicznej Ołtarza Słowa Bożego.

  • Ubiór – lektorka ubiera albę, którą we własnym zakresie organizują rodzice. Przynajmniej raz na miesiąc szata liturgiczna winna być wyprana i wyprasowana.

 

 

Czytania na każdy dzień:

https://www.paulus.org.pl/