L e k t o r k i

  • Dyżur – (obecność lub pełnienie funkcji śpiew psalmu lub czytanie Pisma Świętego) cotygodniowy dyżur na jednej Mszy Świętej godz. o 7.00 (2 pkt.) lub 18.00 (1 pkt.). Dotyczy on zakresu dni od poniedziałku do soboty. Ponadto jeden dyżur na Mszy Świętej Niedzielnej lub w święto obowiązkowe na wybranej przez siebie godzinie (8.00; 9.30; 11.00; 17.00)

  • Ubiór – lektorka ubiera albę, którą we własnym zakresie organizują rodzice. Przynajmniej raz na miesiąc szata liturgiczna winna być wyprana i wyprasowana.

Czytania na każdy dzień:

https://www.paulus.org.pl/