Apostolat Maryjny

Działa przy parafii NMP Królowej Polski w Kaliszu od 1991 roku. Swoją działalnością obejmuje rodziny zaniedbane pod względem religijnym, a zwłaszcza ludzi znajdujących się w niebezpieczeństwie śmierci. Stawia sobie za cel odwiedzanie chorych, samotnych w domach i szpitalach. Apostolat obejmuje ich codzienną modlitwą i ma służyć wszelką pomocą. W pierwszych latach działalności z inicjatywy Apostolatu Maryjnego powstała grupa opiekująca się więźniami Zakładu Karnego w Kaliszu. Praca przebiegała w dwóch kierunkach: pomoc materialna, a więc paczki żywnościowe, ubrania i pomoc duszpasterzom w przygotowaniu Eucharystii, prelekcji itp. Nie sposób zliczyć ilu więźniów dzięki hojności parafian mogło z godnością wyjść z więzienia na wolność. Natomiast w sferze duchowej po licznych rozmowach wielu przystępowało do sakramentu pokuty, nawet ci, którzy przez wiele lat nie korzystali z tej łaski. Drugim kierunkiem Apostolatu jest modlitwa.