MAŁŻEŃSTWO

Informujemy narzeczonych, iż zapisy i informacje na temat miejsc i terminów katechez przedślubnych oraz poradni rodzinnych, dostępne są na stronie internetowej diecezjalnego duszpasterstwa rodzin: drdk.pl