CHRZEST ŚWIETY

Formularz zgłoszeniowy do sakramentu Chrztu Świętego (POBIERZ)

W naszej parafii sakrament Chrztu św. udzielany jest dzieciom w każdą sobotę na Mszy św. o godz. 18:00 oraz w drugą i ostatnią niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 11:00. W uzasadnionych przypadkach może być udzielony poza Mszą św. Formularz zgłoszeniowy, wraz z załączonymi dokumentami, prosimy przedłożyć w kancelarii parafialnej (godziny otwarcia podane są w bieżących ogłoszeniach duszpasterskich) najpóźniej tydzień przed planowaną uroczystością Chrztu. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 510 050 055. Miejscem przygotowania i przystąpienia do sakramentów jest zawsze parafia zamieszkania. Na przyjęcie sakramentu Chrztu dziecka w innej parafii, konieczna jest zgoda proboszcza miejsca zamieszkania. Pozostałe informacje podano w formularzu zgłoszeniowym.