Konsekracja

Konsekracja

Historia » Konsekracja

Dnia 5 października 1997 roku o godz. 12
J. E. Ks. Bp Stanisław Napierała
Biskup Kaliski
dokonał konsekracji ołtarza i kościoła
pw. NMP Królowej Polski
w Kaliszu.

Ks. Biskup Kaliski Stanisław Napierała w otoczeniu licznie zgromadzonego duchowieństwa i wiernych, z udziałem Prezydenta miasta Kalisza (Wojciecha Bachora) oraz artystów plastyków, inżynierów, rzemieślników, budowniczych kościoła, rozpoczął uroczystą liturgię. We Mszy św. koncelebrowanej towarzyszyli współbudowniczowie kościoła: Ks. infułat Stanisław Piotrowski i Ks. prałat Andrzej Gaweł. Głównym komentatorem był Ks. dr Jerzy Adamczak.

“OTO JEST DOM BOŻY I BRAMA DO NIEBA”

[ z oficjum na poświęcenie kościoła ]