Grupa Świętego Ojca Pio

Grupy modlitewne św. Ojca Pio łączą się ściśle z osobą wielkiego charyzmatyka z San Giovanii Rotondo. Jan Paweł II powedział: “Grupy Modlitewne i Dom Ulgi w Cierpieniu: oto dwa znamienne dary, które pozostawił nam Ojciec Pio. Zostały one założone, aby być w świecie jaśniejącymi pochodniami miłości”. Św. Ojciec Pio urodził się 25 maja 1887 r. w Pietrelcinie, w prowincji Benevento, w regionie Campania, w południowych Włoszech. Na chrzcie św. nadano mu imię Franciszek. W rodzinie Franciszek otrzymał wychowanie nadzwyczaj religijne. Mając już dziesięć lat, wyraził życzenie wstąpienia do zakonu. 6 stycznia 1903 roku Franciszek rozpoczął nowicjat u Kapucynów w Morocone. Przybrał wtedy imię brata Pio. Sześcioletnie studia odbył w różnych klasztorach. W tym czasie wielokrotnie powracał do domu rodzinnego ze względu na zły stan zdrowia. W końcu, 10 sierpnia 1910 r. otrzymał święcenia kapłańskie w katedrze Benevento. Po wielu różnych przeżyciach, które głównie wiązały sie z jego słabym zdrowiem, w roku 1916 został wysłany do San Giovanni Rotondo. 20 września 1918 roku otrzymał łaskę stygmatów, które ukazały się na dłoniach, na stopach i w boku. To niezwykłe wydarzenie zaczęło przyciągać tłumy ludzi ze wszystkich zakątków wiata. Niezwykły spowiednik i wychowawca dusz modlił się niemal każdej chwili swego życia i zachęcał do modlitwy. Dzięki jemu kierownictwu duchowemu powstały Grupy Modlitewne, które rozpowszechniły się we Włoszech i w innych krajach. W tym samym czasie urzeczywistnił swoje odwieczne pragnienie niesienia pomocy cierpiącym, budując z pomocą wiernych szpital, który nazwał Domem Ulgi w Cierpieniu (Casa Sollievo della Sofferenza). Z czasem stał się on prawdziwie “szpitalem – miastem”, mającym decydujący wpływ na rozwój całej okolicy, niegdyś opustoszałej.  Spotkania z Ojcem Pio były dla ludzi wielkim przeżyciem. Wiele osób niewierzących i prowadzących życie niemoralne nawróciło się. Przez jego stawiennictwo wiele osób otrzymało nadzwyczajne łaski i uzdrowienia. Jednym takim przypadkiem powszechnie znanym jest cudowne wyleczenie Pani dr Pułtawskiej. Zmarł w opini świętości 23 września 1968 r. W poczet beatyfikowanych został włączony 2 maja 1999 r., a kanonizowany został 22 czerwca 2002 r. przez papieża Jana Pawła II. Grupy Modlitwy zrodziły się w 1947 roku. Ich założyciel nakreślił następujący program duchowy: “Jeśli jesteście moimi dziećmi, módlcie się co wieczór w gronie rodzinnym. Odmawiajcie święty różaniec ku czci Madonny. Raz na tydzień, a przynajmniej raz w miesiącu, gromadźcie się w kościele, odmawiajcie Różaniec, uczestniczcie pobożnie we Mszy św., słuchajcie i rozważajcie Słowo Boże i żyjcie Nim; wspólnie przystępujcie do Komunii św., adorujcie, jeśli to możliwe, choć przez godzinę Jezusa w Najświętszym Sakramencie”. Grupy Modlitwy działają obecnie w 34 krajach świata, skupiają ok. pół miliona osób. Do największych z działających w Polsce należy grupa w Nowym Sączu, licząca prawie 3 tys. członków.

W parafii NMP Królowej Polski Grupa św. Ojca Pio, powołana została do istnienia po rekolekcjach wielkopostnych w 2007 roku. Pierwsze spotkanie organizacyjne odbyło się 15 kwietnia 2007 roku. Opiekunem duchowym został ks. wikariusz Robert Wardęcki a kierownikiem grupy pan Józef Goliński. Postanowiono, że spotkania będą miały miejsce w III niedzielę miesiąca na mszy świętej o godz. 17.00 tej. Po mszy świetej jest modlitwa członków przy bocznym ołtarzu, gdzie wystawione są relikwie i figurka św. ojca Pio. Grupa ta została przyjęta z wielkim zadowoleniem i z powszechną aprobatą. Obecnie liczy 76 osób. W 2009 roku została ufundowana ze składek członków choragiew ku czci Matki Bożej i św. Ojca Pio. Jest ona noszona podczas uroczystości parafialnych oraz diecezjalnych.
W 2010 roku nastapiła zmiana kierownictwa grupy. Opiekunem duchownym został ks. prałat Paweł Kodłubaj a kierownikiem grupy pan Jan Nowak, zastępcą pani Urszula Filipowicz a sektrtarzem Kazimiera Wiatrowska. Zostały równiez poczynione starania o zarejestrowanie grupy w San Giovanni Rotondo. Grupę św. Ojca Pio zatwierdził Ordynariusz Diecezji Kaliskiej Ks. Bp Stanisław Napierała specjalnym dekretem. Członkowie grupy czynnie uczestniczą w życiu parafialnym.