Żywy różaniec

Grupa ta jest najstarszą grupą modlitewną w parafii. Istnieje od 1984 roku. Obecnie jest bardzo liczna, gdyż liczy sobie 11 Róż (po 20 osób). Od samego początku działalności grupy, przez kilka lat wyłącznie na członkach Koła Żywego Różańca spoczywały wszystkie obowiązki służebne.Sama przynależność do Koła Różańcowego zobowiązuje do codziennej modlitwy różańcowej. Modlitwy są zanoszone w intencjach polecających członków, a także o nawrócenie grzeszników, za zmarłych. W pierwsze soboty miesiąca i w każdy trzynasty dzień miesiąca śpiewany jest Różaniec Fatimski. Różaniec odmawiany jest przez członków Koła również codziennie przed Mszą Świętą. Wszyscy, którzy przynależą do tej grupy biorą liczny udział we wszystkich procesjach Eucharystycznych. Ich funkcja to: noszenie sztandarów, chorągwi, feletronów, świec, poduszek, prowadzenie dziewczynek sypiących kwiaty przed Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie.