S c h o l a

 

 

Czym jest schola?

Schola jest zespołem, chórem parafialnym wykonującym utwory muzyczne między innymi podczas Mszy Świętych.

Dlaczego warto śpiewać w scholi?

Poprzez śpiew wielbimy Pana Boga. Dzielimy się swoimi talentami.  Jest to forma modlitwy, w której odkrywamy Pana Boga oraz pokazujemy Go innym ludziom.

 Święty Augustyn mówił:

„Śpiewać pięknie Bogu to znaczy śpiewać z radością. Co znaczy śpiewać z radością? Znaczy to, aby rozumieć, że nie można wyrazić słowami tego co śpiewa serce.”

„Śpiewajcie głosem, śpiewajcie sercem, śpiewajcie ustami, śpiewajcie swoim życiem.”

„Śpiew to wyraz radości, a ściśle mówiąc – wyraz miłości.”

„Kto śpiewa, dwa razy się modli.”

Pieśni na niedzielę (19.11.2023):

1. Wejście: Boże Twa łaska.
2. Ofiarowanie: Ofiaruję Tobie Panie mój.
3. Po Komunii: Jesteś Królem.
4. Koniec: Wszyscy ludzie klaszczą w dłonie.

Boże Twa łaska:

Wszyscy ludzie klaszczą w dłonie: