ZGŁOSZENIE FAKTU ZAMIESZKANIA NA TERENIE PARAFII

Zadbaj o kontakt z parafią, na terenie której obecnie mieszkasz

Wystarczy mieszkać powyżej 3 miesięcy na terenie danej parafii, by zostać jej członkiem tymczasowo, a w przypadku pobytu powyżej 6 miesięcy – na stałe. O przynależności do danej parafii nie decyduje więc adres zameldowania, ani parafia, z której wierny pochodzi. W naszej Wspólnocie ewidencję parafian uaktualniamy zwyczajowo podczas zimowych odwiedzin kolędowych, ale zaleca się wiernym, by po przeprowadzce zgłosili się do kancelarii parafialnej i poinformowali duszpasterza, że od wskazanego czasu mieszkają w granicach parafii majkowskiej. Nie jest to obowiązkiem wiernych, ale może zapobiec pewnym problemom w przyszłości, np. w sytuacji gdy będzie chciał ochrzcić dziecko, czy zostać rodzicem chrzestnym.

 

Granice parafii NMP Królowej Polski biegną środkiem al. Wojska Polskiego-na odcinku od strony al. Sikorskiego do mostu na Kanale Bernardyńskim; tu linia graniczna skręca w prawo i biegnie środkiem Kanału Bernardyńskiego w kierunku północno-zachodnim (lewa strona należy do parafii św. Mikołaja). W skład parafii wchodzi wieś Warszówka (zatem granica okala całą wieś), a dalej określona jest granicami miasta-biegnąc w kierunku północno-wschodnim, aż do ul. Konińskiej. Od ul. Konińskiej przechodzi do ul. Michałowskiego i granicę parafii-na tym odcinku-wyznacza ul. Michałowskiego (należąca do parafii majkowskiej); dalej to ul. Wanata (należąca do parafii majkowskiej) i jeszcze dalej granica biegnie do skrzyżowania ulic Włókniarzy i Szerokiej. Następnie granicą jest pas biegnący wzdłuż ulicy Kątnej (obejmujący ulicę Czerwińskiego) i dochodzący do ul. Cedrowej. Od ul. Cedrowej prostą linią dochodzi do środka skrzyżowania, które tworzą al. Sikorskiego (al. Sikorskiego należy do parafii na Chmielniku) z ul. Stawiszyńską i al. Wojska Polskiego.

 

Ulice, które w całości wchodzą w skład parafii:

Bogusławskiego, Boya-Żeleńskiego, Cedrowa, Cementowa, Czołgistów, Czerwińskiego, Drukarzy, Fredry, Geodetów, Grzybowa, Godebskiego, Hutników, Karłowicza, Kaszyńskiego, Kątna, Konińska, Kraszewskiego, Karaśnickiego, Kubalskiego, Kuklińskiego, Kwiatów Polskich, Makuszyńskiego, Malinowa, Michałowskiego, Miedziana, Miłosza, Morelowa, Morcinka, Nałkowskiej, Norwida, Osterwy, Paderewskiego, Partyzantów, Poziomkowa, Reymonta, Róży Wiatrów, Sienkiewicza, Spacerowa, Srebrna, Staffa, Szymanowskiego, Tuwima, Włókniarzy, część Wieniawskiego, Wrzesińska, Wyczółkowskiego, Wyspiańskiego, Zagłoby, Zjazd, Żelazna, Żeromskiego, Żołnierska.

 

Ulice, które tylko w określonej części przynależą do parafii:

Chełmońskiego [nr nieparzyste i parzyste od 1a i 2 do 5 i 6b], Długa [nr nieparzyste i parzyste od 1   i 2 do 15 i 26], z Kokanińska tylko dom nr 1, Piłsudzkiego (od Mostu Majkowskiego w stronę ul. Godebskiego), Stawiszyńska [numery nieparzyste i parzyste od 49a i 32 w górę], Szeroka [nr nieparzyste i parzyste od 1a i 2 do 15d i 12], Wał Bernardyński [numery nieparzyste począwszy od ogródków działkowych nr 27 i nieparzyste z numeracją wzwyż]

 

Do parafii należy miejscowość: Warszówka